Het belang van een levenstestament en of wilsverklaring
Wat is het verschil en welke stappen kun je nu al nemen?
04-2024
Het belang van een levenstestament en of wilsverklaring

We denken niet zo vaak na over wat er kan gebeuren in onze laatste levensfase. Maar het is wel belangrijk om jezelf en je dierbaren daarop goed voor te bereiden. Dit kun je doen door middel van een (levens)testament en of wilsverklaring. Wat is het verschil en welke stappen kun je nu al nemen?

 Levenstestament

Een levenstestament is een notariële akte waarin je vastlegt wat er moet gebeuren als je zelf niet meer in staat bent om je eigen belangen te behartigen. Het is eigenlijk een volmacht maar dan voor de situatie dat iemand anders voor jou beslissingen neemt als je dat zelf niet meer kunt. Bijvoorbeeld door dementie of een ziekte. Het gaat dan om beslissingen over jouw financiën, zorg en welzijn. Het is belangrijk om een levenstestament op te stellen terwijl je wilsbekwaam bent, want als je wilsonbekwaam wordt, moet de kantonrechter een bewindvoerder aanstellen.

Door deze zaken goed te regelen, houd je zelf controle over wie er namens jou belangrijke beslissingen mag nemen als je daar zelf niet meer toe in staat bent.  Het kan ook voorkomen dat jouw naaste familieleden, zoals je partner of kinderen, niet automatisch gemachtigd zijn om namens jou beslissingen te nemen over jouw financiën, zorg en welzijn. In dat geval kan het opstellen van een levenstestament of financiële volmacht ook problemen voorkomen bij het regelen van praktische zaken. Zeker als je DGA bent van een BV.

 Wilsverklaring

Een wilsverklaring is een document waarin je specifieke wensen met betrekking tot medische zorg en behandeling kunt vastleggen. Je kunt dit zelf opstellen, zonder notaris. Het is belangrijk om deze wensen te bespreken met je naasten en je arts. De arts kan je helpen je wensen in detail vast te leggen in jouw medisch dossier.

 Contact

Als je meer wilt weten over het levenstestament en of de wilsverklaring, stuur dan een mail naar testament@voep.nl. Bij Van Os en Partners is een aantal adviseurs, samen met aangesloten notarissen, hierin gespecialiseerd. Zij nemen graag contact met je op voor een intake.

shutterstock_1809828760

Heb je vragen? Neem vrijblijvend contact op

Lees onze andere VOEP blogs
Phone icon

bel ons op
?????

email icon

Stuur een mail naar
?????

hous icon

Bezoek ons op
?????

Het belang van een levenstestament en of wilsverklaring

04-2024

Maandlastbeschermer voor de ondernemer

10-2023

Woonbootvoepsite

Je woonboot financieren voor eigen gebruik?

03-2023

munt geld

Annuïtair of lineair aflossen?
Wat zijn de verschillen

11-2022

1
2
© Dutch media lab