aflosvrij
Aflossingsvrije hypotheek 

Bij een aflossingsvrije hypotheek betaal je tijdens de looptijd alleen maar rente. Je lost dus niets af en daarmee bouw je ook geen vermogen op. Aan het einde van de looptijd is de schuld aan de bank net zo groot als bij de start. Ondertussen heb je met deze aflossingsvorm wel de laagste maandlasten.

Een aflossingsvrije hypotheek is niet voor iedereen geschikt. Heb je nu een (100%) aflossingsvrije hypotheek dan is het belangrijk na te gaan, of en hoe je  de schuld aan het einde van de looptijd kunt betalen. Voor nieuwe hypotheken mag het aflossingsvrije gedeelte maximaal 50% van de woningwaarde bedragen - de rest van de lening moet je sowieso annuïtair of lineair aflossen.

aflosvrij
Voordelen
 • Lage lasten (je betaalt alleen rente, geen aflossing)
 • Is jouw aflossingsvrije hypotheek afgesloten vóór 1 januari 2013 dan heb je maximale hypotheekrenteaftrek
Nadelen
 • Je lost niets af en moet je lening aan het einde van de looptijd misschien in één keer terugbetalen
 • Het gedeelte van een (nieuwe) hypotheek waarop je niet hoeft af te lossen is veelal beperkt tot 50% van de marktwaarde van de woning
 • Zonder 'overgangsrecht' (via een hypotheek van vóór 2013) is de rente over het aflossingsvrije gedeelte niet aftrekbaar voor de inkomstenbelasting
Voor onze klanten

Via de onderstaande links vind je rekenmodules, nieuwsberichten en de link om schade te melden. Heb je vragen? Neem dan contact met ons op. 

Financiële begrippenlijst

Sommige uitdrukkingen over geldzaken kom je niet elke dag tegen. Onze financiële begrippenlijst legt de meeste daarvan alvast uit en beantwoordt enkele veel gestelde vragen. Nog iets niet duidelijk? Neem dan contact met ons op.

Financiële begrippenlijst
Wat valt onder bijkomende kosten?

Als je een huis koopt, moet je rekening houden met allerlei kosten naast de koopprijs. Denk hierbij aan de kosten voor het verbouwen en inrichten van je huis en de verhuizing. Maar er zijn ook de Kosten Koper.

Deze kosten zijn opgesplitst in de aankoopkosten (overdrachtsbelasting, kosten voor een aankoopmakelaar & de leveringsakte (kosten leveringsakte uitsluitend bij een bestaande woning)) en de financieringskosten (kosten hypotheekadviseur, taxatiekosten, kosten hypotheekakte & eventueel NHG kosten). 

Meer lezen

Wat is een hypotheek?

Bij een ‘hypotheek’ leen je geld voor het aankopen van een woning. Deze geldt daarbij als onderpand. Dit zogenaamde ‘hypotheekrecht’ biedt de geldverstrekker meer zekerheid dat de lening kan worden terugbetaald. Hij verkrijgt via een hypotheek namelijk het recht om je woning te verkopen als jij de hypotheeklasten niet meer betaalt. In dat geval is er sprake van een executieverkoop. Daarnaast wil de geldverstrekker veelal ook een pandrecht.

Meer lezen

Wat kan ik meer lenen met een
energiebespaarbudget?

Steeds meer mensen denken na over zonnepanelen en isolatie of andere energiebesparende maatregelen. Wanneer je wilt gaan verduurzamen, gelden er ruimere mogelijkheden voor een hypotheek. Met het Energiebespaarbudget mag je namelijk tot 6% bovenop de woningwaarde lenen. Oók met NHG. 

Meer lezen

Wanneer krijg ik vrijstelling van overdrachtsbelasting?

Huizenkopers tussen 18 en 35 jaar betalen in 2024 geen overdrachtsbelasting voor een woning van maximaal € 510.000. De kopers moeten voldoen aan voorwaarden. Zo moeten ze bij een notaris beloven dat ze zelf in de woning gaan wonen. De woning mag dus niet verhuurd worden. 

Voorwaarden voor de vrijstelling overdrachtsbelasting
De koper moet voldoen aan de volgende voorwaarden om gebruik te maken van de vrijstelling overdrachtsbelasting (startersvrijstelling):

 • De koper is meerderjarig (18) en jonger dan 35 jaar op het moment van verkrijging. Het moment van verkrijging is het moment van ondertekening van de notariele akte van levering. 
 • De koper koopt een woning.
 • De koper heeft de vrijstelling voor overdrachtsbelasting niet eerder ontvangen en verklaart dit schriftelijk.  
 • De koper gaat zelf in de woning wonen (het zogenoemde hoofdverblijfcriterium). Daarvoor vult de koper de Verklaring overdrachtsbelasting startersvrijstelling in. 
 • De waarde van de woning is niet hoger dan € 510.000.
 • Als een koper wel zelf de woning gaat bewonen, maar niet voldoet aan de andere criteria voor de startersvrijstelling, betaalt de koper 2% overdrachtsbelasting. Omdat dit een lager tarief is dan het standaard 10,4% tarief, moet ook daarvoor een verklaring worden afgegeven bij de notaris.  

Meer lezen

Wat betekent een hypotheek voor mijn belastingaangifte?

Het Nederlands belastingstelsel is opgedeeld in drie zogenaamde ‘boxen’. 

 • Box 3 kijkt naar je vermogen: het verschil tussen je bezittingen en schulden.
 • Box 2 kijkt alleen naar inkomen uit een ‘aanmerkelijk belang’ in een onderneming
 • In Box 1 zit het zogenaamde ‘belastbaar inkomen uit werk en woning’. Hierin valt bijvoorbeeld je salaris, een uitkering en winst uit je onderneming. In deze box kom je ook je (eerste*) eigen woning en je hypotheek tegen 

Voordeel van een eigen woning is, dat je in Box 1 de betaalde hypotheekrente mag aftrekken van je inkomen. Daar tegenover staat dat je het ‘eigenwoningforfait’ erbij moet optellen. Toch levert dat per saldo vaak een fikse teruggave op. 

Meer lezen

Bekijk alle financiële begrippen
Phone icon

bel ons op
?????

email icon

Stuur een mail naar
?????

hous icon

Bezoek ons op
?????

shutterstock_1809828760

Heb je vragen? Neem vrijblijvend contact op

© Dutch media lab